Хуршид Давроннинг шеърий тўпламлари ҳақида

Етмишинчи йилларда адабиётимизга бир-бирига ўхшаган ва ўхшамаган ёш шоирлар кириб келишди. Безовталиги, дадиллиги билан улар бир-бирига ўхшайди. Лекин фикрлаш тарзи, баён услуби ҳар бириники ўзига хос. Шу шоирлар орасида Хуршиднинг ўз ўрни бор. Унинг «Тунги боғлар» шеърий тўпламидаги битта шеърни доим эслаб юраман:   Дилингдаги сўзни айт фақат, Севсанг, бахтли этгин аёлни. Унга еен зар, тиллони эмас, Инъом этгин ойни,...
Read more


Туйғун ўйлар, тошқин ҳислар куйчиси

Асалда асалари бол терган боғнинг гуллари бўйини ҳис қиласиз, шунингдай, Ҳалиманинг шеърларини ўқиганда бошқа шоира — ҳамкасбларнинг шеърларига сира ўхшамаган жилва жарангларини эшитасиз, шодлик ва ташвишлари, ранг ва ҳидларни ҳис қиласиз. Улар сизларни тўлқинини чолғилар кесаётган бўлиқ бошоқлар денгизига, отанинг қуёш ва йиллар жўяклар солган пешонасига ўхшаган шудгорли далаларга, пичан ҳиди анқиган ҳовлиларга, қундуз телпакли, рашкли чавандозлар от ўйнатган қирларга...
Read more


Журъатли қизғалдоқ

Қутлибеканинг «Ўзбекистон. Баҳор» сарлавҳали шеърида шундай сатрлар бор: Қизғалдоқ Журъатли: томларнйнг устига югурйб чиқиб, шамолда йиқилмай, турибди кулиб… Қутлибеканинг ўзини эсласам доим шу мисралар ҳам ёдимга келаверади… У жуда кўп шоира қизларимизга ўхшаб илк машқларини менга конвертларда йўлламади. Ёзнинг жазирама бир кунида узоқ Туркманистоннинг Тошовуз районидан келиб, «Саодат» журнали редакцияси эшигини журъат бнлан очиб кирди. Бу пайтларда Қутлибеканинг бирорта шеъри...
Read more


Учрашувлар — янги дунёга очилган деразалар

Дунёда йўл кўп, техниканинг тараққийси билан ер узра тушган йўллар, сўнгроқ сувлар юза тушган йўлларга осмон йўллари қўшилиб учрашувлар, мулоқотларга имкониятни кенгайтириб, кишилар қалбининг дўстлар билан бойишига кўпроқ хизмат қилаяпти. Лекин бошқа йўллар ҳам бор. Яқинда мен яна бир дўст орттирдим. Тошкентдан жуда узоқда, Африканинг ғарбида, Сенегалнинг бир кичик қишлоғида яшайдиган Умар Файе деган йигит бу. Мен уни кўпдан бери...
Read more


Табрикнома

Менинг қимматли Марваридхоним!   Бизни бир-биримизга олдин шеърларимиз топиштирган. Ўзимиз эса эллигинчи йилларнинг бошларида, Москвада, Ёзувчиларининг съездига борганимизда учрашганмиз. Уша кунларнинг ҳар бир даҳиқаси эсимда: биз бирпасда узоқ йиллик қадрдонлардай яқин бўлиб кётган эдик. Чунки тақдир ҳар иккаламизга ҳам бир хил сахий ва шафқатсиз муносабатда бўлган эди. Севги, жудолик… Озарбайжон адабиётининг классиги Урдубодий Сизнинг, Марваридхоним, биринчи шеърий китобннгизни ўқиётиб: «Озарбайжон...
Read more


Осиё аёллари — адабиёт равнақида

Менинг назаримда, аёл эзгулик демакдир, эзгулик эса ҳаётнинг манбаи. Аёл ҳаёт манбаи, гўзалликлар, эзгуликлар яратувчи беминнат бир меъмор эканлиги ҳақида кўп эшитганмиз, ўқиганмиз. Неча асрлар, неча юз асрлар китобларини варақласак, биз унинг ҳар саҳифасидан соддалиги, оқилалиги, самимийлиги, сахийлиги ва заковати билан гўзал қиёфада бизга боқиб турган аёл рухсорини, аёл қиёфасини кўрамиз, хилма-хил туйғулар қонимизни тезлатади, ачинтиради, ёки аксинча, сени ўша...
Read more


Коломбо кабутарлари

Тинчлик ва биродарлик! Бизнинг замонамизда бу сўзларнинг тимсоли, ифодаси бўлиб тннчлик кабутарларн бутун жаҳон бўйлаб тилларда, дўстлик мак- тубларида ва кенг осмонда парвоз қилиб юрибди. Шу йилнинг 10—16 июнида Жаҳон Тинчлик кенгашининг Коломбода бўлиб ўтган сессияси қатнашчиларининг ҳам делегатлик белгиси шу кабутарлар эди. Бу кабутарлар Шри-Ланканинг қайноқ қуёши нурлари, мамлакатни ўраб олган Ҳинд океанининг тўлқинлари нафасини ўзига сингдирган каби қизғиш...
Read more


Бир дарёнинг икки қирғоғи…

Тасодифга ташаккурки, менинг Қорақалпоқ адабиётидан илк баҳра олишим, унинг сарчашмаларидан — халқ оғзаки адабиётидан бошланган. Бу чашма жуда улкан, тиниқ, жуда теран. Ўзининг шаффоф саҳнида кенг кўламли, суронли халқ курашлари, бўронлари маизараларини акс эттирган чашма эдп. Қорақалпоқ халқи тарихининг XVII— XVIII асрлардаги воқеалари акс эттирилган йирик лиро-эпик достони «Қирқ қиз» деб аталарди, ўша мени мафтун этган асар. Бу достон асримизнинг...
Read more